Họ và tên:

Số điện thoại:

THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI
Picture

THÁNG THỨ NHẤT

Bắt đầu từ ngày 06/3/2020 và kết thúc ngày 29/3/2020

06/3/2020
Movie

THÁNG THỨ HAI

Bắt đầu từ ngày 01/4/2020 và kết thúc ngày 30/4/2020

01/4/2020
Picture

THÁNG THỨ BA

Bắt đầu từ ngày 01/5/2020 và kết thúc ngày 31/5/2020

01/5/2020
Location

THÁNG THỨ TƯ

Bắt đầu từ ngày 01/6/2020 và kết thúc ngày 30/6/2020

01/6/2020
Location

THÁNG THỨ NĂM

Bắt đầu từ ngày 01/7/2020 và kết thúc ngày 31/7/2020

01/7/2020
Movie

THÁNG THỨ SÁU

Bắt đầu từ ngày 01/8/2020 và kết thúc ngày 30/8/2020

01/8/2020
Movie

THÁNG THỨ BẢY

Bắt đầu từ ngày 01/9/2020 và kết thúc ngày 30/9/2020

01/9/2020
SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ
Huyện Đăk Tô(1319)
Huyện Kon Plông(923)
TP. Kon Tum(630)
Huyện Đăk Hà(582)
Huyện Đăk Glei(499)
Huyện Tu Mơ Rông(319)
Huyện Ngọc Hồi(157)
Huyện Kon Rẫy(134)
Huyện Sa Thầy(90)
Ban nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh(60)
Hội phụ nữ Quân sự tỉnh(59)
Huyện Ia H'drai(30)
Hội phụ nữ Biên phòng tỉnh(23)
Hội phụ nữ Công an tỉnh(7)
SỐ LƯỢNG TRẢ LỜI
Huyện Đăk Tô(1213)
Huyện Kon Plông(865)
TP. Kon Tum(577)
Huyện Đăk Hà(534)
Huyện Đăk Glei(446)
Huyện Tu Mơ Rông(292)
Huyện Ngọc Hồi(138)
Huyện Kon Rẫy(129)
Huyện Sa Thầy(58)
Ban nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh(50)
Hội phụ nữ Quân sự tỉnh(50)
Huyện Ia H'drai(18)
Hội phụ nữ Biên phòng tỉnh(17)
Hội phụ nữ Công an tỉnh(4)