Họ và tên:

Số điện thoại:

SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ
Huyện Đăk Tô(1319)
Huyện Kon Plông(923)
TP. Kon Tum(630)
Huyện Đăk Hà(581)
Huyện Đăk Glei(499)
Huyện Tu Mơ Rông(318)
Huyện Ngọc Hồi(157)
Huyện Kon Rẫy(134)
Huyện Sa Thầy(90)
Ban nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh(60)
Hội phụ nữ Quân sự tỉnh(59)
Huyện Ia H'drai(30)
Hội phụ nữ Biên phòng tỉnh(23)
Hội phụ nữ Công an tỉnh(7)
SỐ LƯỢNG TRẢ LỜI
Huyện Đăk Tô(1213)
Huyện Kon Plông(865)
TP. Kon Tum(577)
Huyện Đăk Hà(534)
Huyện Đăk Glei(446)
Huyện Tu Mơ Rông(292)
Huyện Ngọc Hồi(138)
Huyện Kon Rẫy(129)
Huyện Sa Thầy(58)
Ban nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh(50)
Hội phụ nữ Quân sự tỉnh(50)
Huyện Ia H'drai(18)
Hội phụ nữ Biên phòng tỉnh(17)
Hội phụ nữ Công an tỉnh(4)